20

มี.ค. 60

บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และเบอร์โทรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ตามรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

15

ธ.ค. 59

เนื่องจากทาง บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด จะมีการปิดนับสต็อกสินค้าในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดด้านใน

อ่านเพิ่มเติม...