บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และเบอร์โทรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

เลขที่ 29/10 หมู่ 7 ซอยพลูเจริญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

เบอร์โทร 02-103-4496 เบอร์แฟกซ์ 02-103-4497