Grooving Tools

Groover M

Groover_M

          PORTABLE GROOVER เครื่องสำหรับทำร่องท่อที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการติดตั้งกับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้าเร็กซ์ การใช้งานด้วยชุดลูกกลิ้ง3


PORTABLE GROOVER M
RG - R0

รุ่น สำหรับ ความสามารถ น้ำหนัก
RG - R0 ไม่มีตัวยึด

1” – 6” ท่อเหล็กตาราง 10

1” – 3” ท่อเหล็กตาราง 40

มาตรฐานของเครื่อง

2” – 6” ท่อเหล็กตาราง 10

12.0 กก.
RG – R1 สำหรับเครื่อง 2 นิ้ว 14.5 กก.
RG – R2 สำหรับเครื่อง 3 นิ้ว
RG – R3 สำหรับเครื่อง 4 นิ้ว