Cutter Wheel

Cutter Wheel

CUTTER WHEELS ใบมีดตัดท่อสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า เร็กซ์ ทุกรุ่น

 

P28 CUTTERWHEELS

 

สินค้ารุ่น
135076 ใบมีดตัดท่อเหล็ก สำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า รุ่น 50-150A
135077 ใบมีดตัดท่อสแตนเลส สำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า รุ่น 50-150A
135070 ใบมีดตัดท่อเหล็ก สำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า รุ่น 20A-25A
135071 ใบมีดตัดท่อสแตนเลส สำหรับเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า รุ่น 20A-25A