REX INTERNATIONAL

TEL: 02-103-4496 / 094-469-8811 / 087-694-5511 / 062-909-9777 (JP)
Email: info@rexasia.co.th (TH) /  fujiki@rexind.co.jp (JP/ENG)

อุปกรณ์อื่นๆ

AC1_300
น้ำมันต๊าปเกลียว
AC2_300
ลูกคัตเตอร์ตัดท่อ
AC3_300
ชุดฟันจับท่อ
AC4_300n
แปรงถ่านมอเตอร์
AC5_300
เกจวัดเกลียว
AC6_300
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล

น้ำมันต๊าปเกลียว

เพื่อคุณภาพของเกลียวที่สวยงาม และช่วยยืดอายุการใช้งานของฟันต๊าปให้ยาวนาน

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ปริมาณ สำหรับงาน
50W-R
183001
4L
สำหรับงานท่อฟู้ดเกรด
183003
16L
246-R
181613
4L
สำหรับงานท่อทั่วไป
186610
18L
100SW-R
183011
4L
สำหรับงานท่อสแตนเลส
183012
16L
ชื่อรุ่น 50W-R 246-R 100SW-R
ใช้สำหรับ
ท่อสแตนเลส
ท่อเหล็กทั่วไป
ท่อน้ำประปา
คุณสมบัติพิเศษ
ทำเกลียวได้เสถียร
ล้างทำความสะอาดง่าย
ช่วยระบายความร้อนได้ดี
ช่วยหล่อลื่นลดการเสียดสี
มีเอกสาร MSDS รับรอง

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติพิเศษ

น้ำมันต๊าปเกลียว REX ปราศจากสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ
ที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับการอนุมัติ จาก PRTR
(ข้อตกลงในการปล่อยมลพิษและการขนเคลื่อนย้าย)

JWWA K-137 สินค้ามาตรฐาน
(JWWA = มาตรฐานสมาคมการประปาญี่ปุ่น)

น้ำมันต๊าปเกลียวที่ไม่ได้มาตรฐาน
หรือเสื่อมสภาพ
ทำให้อายุการใช้งานฟันต๊าปลดลง และ
อาจส่งผลทำให้เกลียวสึกหรอไม่สมบูรณ์

วิดีโอ

556788

ลูกคัตเตอร์ตัดท่อ

ลูกคัตเตอร์ที่มีความทนทานสูง

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า สำหรับงาน
ลูกคัตเตอร์สำหรับเครื่องรุ่น 2 - 6 นิ้ว
135076
ท่อทั่วไป
ลูกคัตเตอร์สำหรับเครื่องรุ่น 1 นิ้ว
135070
ลูกคัตเตอร์สำหรับเครื่องรุ่น 2 - 6 นิ้ว
135077
ท่อสแตนเลส
ลูกคัตเตอร์สำหรับเครื่องรุ่น 1 นิ้ว
135071

วิดีโอ

556788

ชุดฟันจับท่อ

เปลี่ยนง่ายมาก!

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า หมายเหตุ
NS-type 25A
G0NS
สำหรับเครื่องรุ่น 1 นิ้ว
RT-type 50A - 80A
70RT
สำหรับเครื่องรุ่น 2 - 3 นิ้ว
RT-type 100A - 150A
A0RT
สำหรับเครื่องรุ่น 4 - 6 นิ้ว
K-type 40A - 90A
70KS
สำหรับเครื่องรุ่น 2 - 3 นิ้ว

วิดีโอ

556788

แปรงถ่านมอเตอร์

คุณสมบัติ

สำหรับรุ่นปัจจุบัน

รหัสสินค้า สำหรับรุ่น
MYM2
NS25A / S40A
PMM10
NP50A / NP80A

สำหรับรุ่นเก่า

รหัสสินค้า สำหรับรุ่น
TYM2
N25A
NM10
N50A / P50A
FM10
N80A / S80A
7M10
80ADX

เกจวัดเกลียว

คุณสมบัติ

รหัสสินค้า ชื่อรุ่น ขนาด
473001
ชุดเกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 1/2" - 1"
15A,20A,25A มาพร้อมเคสกันกระแทก
473002
ชุดเกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 1/2" - 2"
15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A
473010
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 1/2"
15A
473011
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 3/4"
20A
473012
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 1"
25A
473013
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 1.1/4"
32A
473014
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 1.1/2"
40A
473015
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 2"
50A
473016
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 2.1/2"
65A
473017
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 3"
80A
473019
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 4"
100A
473020
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 5"
125A
473021
เกจวัดเกลียวท่อ ขนาด 6"
150A

วิดีโอ

556788

ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล

สามารถทำเกลียวนิปเปิ้ลได้ง่าย แม้เป็นท่อขนาดสั้น

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า BSPT รหัสสินค้าNPT ขนาด ช่วงสั้นของท่อ (มม.) น้ำหนัก(กก.)
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 3/8"
1701NL
-
10A
55
1.5
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 1/2"
1701NA
1701N0
15A
45
1.5
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 3/4"
1701NB
1701N1
20A
50
1.5
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 1"
1701NC
1701N2
25A
55
1.5
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 1.1/4"
1701ND
1701N3
32A
65
1.9
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 1.1/2"
1701NE
1701N4
40A
65
1.9
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 2"
1701NF
1701N5
50A
70
2.0
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 2.1/2"
1701NG
1701N6
65A
75
3.2
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 3"
1701NH
1701N7
80A
80
3.5
ชุดจับทำเกลียวนิปเปิ้ล 4"
1701NK
1701N9
100A
100
4.6

ข้อมูลด้านเทคนิค

วิดีโอ

556788