REX INTERNATIONAL

TEL: 02-103-4496 / 094-469-8811 / 087-694-5511 / 062-909-9777 (JP)
Email: info@rexasia.co.th (TH) /  fujiki@rexind.co.jp (JP/ENG)

ฟันต๊าปเกลียว

ฟันต๊าป BSPT
ฟันต๊าป NPT
S1
ฟันต๊าป BSW
ฟันต๊าป METRIC

ความสามารถในการต๊าปเกลียว (1/4 - 6 นิ้ว)

ฟันต๊าป BSPT

ฟันต๊าปเกลียวที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

ฟันต๊าป BSPT

ขนาด เกลียว/นิ้ว องศา กว้าง เหล็กทั่วไป สแตนเลส สแตนเลสแข็งพิเศษ หัวต๊าป
1/4" – 3/8"
19
55
23 mm
160003
-
166003
290000
1/2" – 3/4"
14
55
27 mm
161907
166351
166007
295649/292810
1" – 2"
11
55
27 mm
16K030
166357
16K230
295649/292810
2.1/2" – 3"
11
55
27 mm
161950
166354
166050
290030
2.1/2" – 3"
11
55
38 mm
16B450
-
16E050
292030
2.1/2" – 4"
11
55
20 mm
162460
-
16C060
293040
5" – 6"
11
55
20 mm
162470
-
16C070
291065

ฟันต๊าป BSPT สำหรับเครื่องต๊าปรุ่น 1 นิ้ว ( F25A / F25AIII )

ขนาด เกลียว/นิ้ว องศา กว้าง เหล็กทั่วไป สแตนเลสแข็งพิเศษ หัวต๊าป
1/4" – 3/8"
19
55
27 mm
16P000
160030
295254/290129
1/2" – 3/4"
14
55
27 mm
16P407
166P07
295254/290130
1"
11
55
27 mm
160025
166025
295254/290130

คุณสมบัติพิเศษ

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ฟันต๊าปคุณภาพสูง จากทักษะกับนวัตกรรมและประสบการณ์ ความพิถีพิถันของความเป็นช่างชาวญี่ปุ่น

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ด้วยกรรมวิธีการชุปแข็งด้วยความร้อน
ที่ไม่เหมือนใคร
ทำให้คุณภาพฟันต๊าปและอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานยิ่งขึ้น

มีฟันต๊าปหลากหลายประเภท

สามารถเลือกใช้กับงานท่อ
ได้ทุกประเภท ทุกขนาด

วิดีโอ

556788

ความสามารถในการต๊าปเกลียว (1/4 - 6 นิ้ว)

ฟันต๊าป NPT

ฟันต๊าปเกลียวที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

ฟันต๊าป NPT

ขนาด เกลียว/นิ้ว องศา กว้าง เหล็กทั่วไป สแตนเลสแข็งพิเศษ หัวต๊าป
1/4" – 3/8"
18
60
23 mm
160303
166303
290000
1/2" – 3/4"
14
60
27 mm
161307
166307
295649/292810
1" – 2"
11.5
60
27 mm
16K330
16K430
295649/292810
2.1/2" – 3"
8
60
27 mm
161350
166350
290030
2.1/2" – 4"
8
60
20 mm
162360
16C360
293040
5" – 6"
8
60
20 mm
162370
16C370
291065

ฟันต๊าป NPT สำหรับเครื่องต๊าปรุ่น 1 นิ้ว ( F25A / F25AIII )

ขนาด เกลียว/นิ้ว องศา กว้าง เหล็กทั่วไป สแตนเลสแข็งพิเศษ หัวต๊าป
1/4" – 3/8"
18
60
27 mm
16P100
166292
295254/290129
1/2" – 3/4"
14
60
27 mm
161305
166294
295254/290130
1"
11.5
60
27 mm
161610
166296
295254/290130

คุณสมบัติพิเศษ

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ฟันต๊าปคุณภาพสูง
จากทักษะกับนวัตกรรมและประสบการณ์ ความพิถีพิถันของความเป็นช่างชาวญี่ปุ่น

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ด้วยกรรมวิธีการชุปแข็งด้วยความร้อน
ที่ไม่เหมือนใคร
ทำให้คุณภาพฟันต๊าปและอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานยิ่งขึ้น

มีฟันต๊าปหลากหลายประเภท

สามารถเลือกใช้กับงานท่อ
ได้ทุกประเภท ทุกขนาด

วิดีโอ

556788

ความสามารถในการต๊าปเกลียว (W5/16 - W1.1/4 นิ้ว)

ฟันต๊าป BSW (น็อต)

ฟันต๊าปเกลียวที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

ฟันต๊าป BSW (น็อต)

ขนาด เกลียว/นิ้ว องศา กว้าง เหล็กทั่วไป สแตนเลสแข็งพิเศษ หัวต๊าป
W5/16"
18
55
23 mm
160502
160521
290000
W3/8"
16
55
23 mm
160503
160522
290000
W7/16"
14
55
23 mm
160504
160530
290000
W1/2"
12
55
23 mm
160505
160523
290000
W5/8"
11
55
23 mm
160506
160524
290000
W3/4"
10
55
23 mm
160507
160525
290000
W7/8"
9
55
23 mm
160508
160526
290000
W1"
8
55
27 mm
160509
160527
295649/292810
W1.1/4"
7
55
27 mm
160510
160528
295649/292810

ฟันต๊าป BSW (น็อต) สำหรับเครื่องต๊าปรุ่น 1 นิ้ว ( F25A / F25AIII )

ขนาด เกลียว/นิ้ว องศา กว้าง เหล็กทั่วไป สแตนเลสแข็งพิเศษ หัวต๊าป
W3/8"
16
55
27 mm
166720
166730
295254
W1/2"
12
55
27 mm
166721
166731
295254
W5/8"
11
55
27 mm
166722
166732
295254
W3/4"
10
55
27 mm
166723
166733
295254

คุณสมบัติพิเศษ

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ฟันต๊าปคุณภาพสูง
จากทักษะกับนวัตกรรมและประสบการณ์ ความพิถีพิถันของความเป็นช่างชาวญี่ปุ่น

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ด้วยกรรมวิธีการชุปแข็งด้วยความร้อน
ที่ไม่เหมือนใคร
ทำให้คุณภาพฟันต๊าปและอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานยิ่งขึ้น

มีฟันต๊าปหลากหลายประเภท

สามารถเลือกใช้กับงานท่อ
ได้ทุกประเภท ทุกขนาด

วิดีโอ

556788

ความสามารถในการต๊าปเกลียว (M8 - M52 มม.)

ฟันต๊าป METRIC (เกลียวมิล)

ฟันต๊าปเกลียวที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

ฟันต๊าป METRIC (เกลียวมิล)

ขนาด ระยะห่างระหว่างเกลียว องศา กว้าง เหล็กทั่วไป สแตนเลสแข็งพิเศษ หัวต๊าป
M8
1.25
60
27 mm
167702
167722
295649/292810
M10
1.5
60
27 mm
167703
167723
295649/292810
M12
1.75
60
27 mm
167705
167725
295649/292810
M14-16
2.0
60
27 mm
167706
167726
295649/292810
M18-22
2.5
60
27 mm
167707
167727
295649/292810
M24-27
3.0
60
27 mm
167709
167729
295649/292810
M30-33
3.5
60
27 mm
16770A
16772A
295649/292810
M36-39
4.0
60
27 mm
16770B
16772B
295649/292810
M42-45
4.5
60
27 mm
16770C
16772C
295649/292810
M48-52
5.0
60
27 mm
16770D
16772D
295649/292810

คุณสมบัติพิเศษ

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ฟันต๊าปคุณภาพสูง
จากทักษะกับนวัตกรรมและประสบการณ์ ความพิถีพิถันของความเป็นช่างชาวญี่ปุ่น

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ด้วยกรรมวิธีการชุปแข็งด้วยความร้อน
ที่ไม่เหมือนใคร
ทำให้คุณภาพฟันต๊าปและอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานยิ่งขึ้น

มีฟันต๊าปหลากหลายประเภท

สามารถเลือกใช้กับงานท่อ
ได้ทุกประเภท ทุกขนาด

วิดีโอ

556788