REX INTERNATIONAL

TEL: 02-103-4496 / 094-469-8811 / 087-694-5511 / 062-909-9777 (JP)
Email: info@rexasia.co.th (TH) /  fujiki@rexind.co.jp (JP/ENG)

เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า

รุ่น 1 นิ้ว
รุ่น 2 นิ้ว
N80A
รุ่น 3 นิ้ว
รุ่น 4 นิ้ว
รุ่น 6 นิ้ว
รุ่น 2 นิ้ว
รุ่น 4 นิ้ว

เครื่องต๊าปเกลียว รุ่น 1 นิ้ว

F25A/AIII

ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก ด้วยมือข้างเดียว

1.2
หัวต๊าป
แบบแมนนวล
1/4" - 1"
( F25A )
1.3
หัวต๊าปออโต้
แบบเซลฟ์โอเพนนิ่ง
1/2" - 1"
( F25AIII )

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • แปรงถ่านมอเตอร์ 1 ชุด
 • น้ำมันต๊าปเกลียวท่อ รุ่น (50W-R) 2 ลิตร
 • ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 3-5 มม.
 • ชุดฟันต๊าปเกลียว ขนาด 1/2″- 3/4″ +  1″  (อย่างละ 1 ชุด)
 • ** รุ่น F25A หัวต๊าปแบบแมนนวล 1/4″ – 1″
 • ** รุ่น F25AIII หัวต๊าปออโต้แบบเซลฟ์โอเพนนิ่ง 1/2″- 1″

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ความสามารถในการต๊าปเกลียว กำลังมอเตอร์(W) ความเร็วรอบ/นาที ขนาดเครื่อง(มม.) น้ำหนัก(กก.) แรงดันไฟ(V)
F25A
205151
1/4" - 1"
ส่งออก 400
55
440 x 329 x 356
19.8
220
F25AIII
205161

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติพิเศษ

สวิตช์ป้องกันการชน

มีระบบสวิตช์ป้องกันการชน ระหว่างหัวต๊าปและชุดจับด้วยฟังก์ชั่นหยุดอัตโนมัติ

ง่ายต่อการยก
เคลื่อนย้าย

ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก ด้วยมือแค่ข้างเดียว

มีช่องเก็บสายไฟ

สะดวกต่อการจัดเก็บและใช้งาน ช่วยให้สายไม่พันกัน

วิดีโอ

เครื่องต๊าปเกลียว รุ่น 2 นิ้ว

FP50A/AV

วิวัฒนาการอีกขั้นของรุ่นยอดนิยม!!

2.2
หัวต๊าป แบบแมนนวล
1/2" - 2"
( FP50A )
DH2_300
หัวต๊าป แบบยูนิออโต้
1/2" - 2"
( FP50AV )

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • แปรงถ่านมอเตอร์ 1 ชุด
 • น้ำมันต๊าปเกลียวท่อ รุ่น (50W-R) 2 ลิตร
 • ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 3-4-5-6 มม.
 • ชุดฟันต๊าปเกลียว ขนาด 1/2″-3/4 +  1″ -2″ (อย่างละ 1 ชุด)
 • **รุ่น FP50A หัวต๊าปแบบแมนนวล (1/2″ – 2″)
 • **รุ่น FP50AV หัวต๊าปแบบยูนิออโต้ (1/2″ – 2″)

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ความสามารถในการต๊าปเกลียว กำลังมอเตอร์(W) ความเร็วรอบ/นาที ขนาดเครื่อง(มม.) น้ำหนัก(กก.) แรงดันไฟ(V)
FP50A
218681
1/4" - 2"
ส่งออก 1000
38
625 X 400 X 400
48
220
FP50AV
218245

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติพิเศษ

Stronger Body

บอดี้แข็งแรงมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าด้วยเทนโนโลยี Die casting

Stable Threading

ต๊าปเกลียวได้แม่นยำมากขึ้นด้วย Adjustment ring ลดปัญหาช่องว่างระหว่าง Main shaft gear และ main shaft bearing

Wide Working space

ด้วยการออกแบบเครื่องใหม่พื้นที่ทำเกลียวยาวมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า 25 mm

Easy replace carbon brush

การออกแบบถาดรองเศษโลหะแบบใหม่ง่ายต่อการทิ้งเศษโลหะหลังจากการต๊าปเกลียว

วิดีโอ

FT50A

รุ่นคุณภาพ ราคาสุดประหยัด

หัวต๊าป แบบแมนนวล
1/2" - 2"

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • น้ำมันต๊าปเกลียวท่อ รุ่น (246-R) 4 ลิตร
 • ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 3-4-5-6 มม.
 • ชุดฟันต๊าปเกลียว ขนาด 1/2″-3/4″ + 1″ -2″ (อย่างละ 1 ชุด)
 • หัวต๊าปแบบแมนนวล ขนาด  1/2″ -2″

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ความสามารถในการต๊าปเกลียว กำลังมอเตอร์(W) ความเร็วรอบ/นาที ขนาดเครื่อง(มม.) น้ำหนัก(กก.) แรงดันไฟ(V)
FT50A
780031
1/4"- 2"
ส่งออก 1000
38
625 X 400 X 400
48
220

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติพิเศษ

Stronger Body

บอดี้แข็งแรงมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าด้วยเทนโนโลยี Die casting

Stable Threading

ต๊าปเกลียวได้แม่นยำมากขึ้นด้วย Adjustment ring ลดปัญหาช่องว่างระหว่าง Main shaft gear และ main shaft bearing

Wide Working space

ด้วยการออกแบบเครื่องใหม่พื้นที่ทำเกลียวยาวมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า 25 mm

Easy replace carbon brush

การออกแบบถาดรองเศษโลหะแบบใหม่ง่ายต่อการทิ้งเศษโลหะหลังจากการต๊าปเกลียว

วิดีโอ

เครื่องต๊าปเกลียว รุ่น 3 นิ้ว

NP80A/AV/AVIII

จบทุกขั้นตอนความยุ่งยากในการต๊าปเกลียวได้ง่ายๆด้วยเครื่องนี้

3.2_Manual DH
หัวต๊าป แบบแมนนวล
1/2" -2"
( NP80A )
3.2
หัวต๊าป แบบแมนนวล
2.1/2" -3"
( NP80A/AV )
3.4
หัวต๊าป แบบยูนิออโต้
1/2" -2"
( NP80AV/AVIII)
3.5
หัวต๊าปออโต้
แบบเซลฟ์โอเพนนิ่ง
2.1/2" -3"
( NP80AVIII )

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • แปรงถ่านมอเตอร์ 1 ชุด
 • น้ำมันต๊าปเกลียวท่อ รุ่น (50W-R)
  4 ลิตร
 • ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 3-4-5-6 มม.
 • ชุดฟันต๊าปเกลียว
  ขนาด 1/2″- 3/4″ + 1″ -2″ + 2.1/2″ -3″ (อย่างละ 1 ชุด)
 • ** รุ่น NP80A
  หัวต๊าปแบบแมนนวล  1/2″ -2″
  +หัวต๊าปแบบแมนนวล  2.1/2″ -3″
  (อย่างละ 1 ชุด)
 • ** รุ่น NP80AV
  หัวต๊าปแบบยูนิออโต้  1/2″ -2″
  +หัวต๊าปแบบแมนนวล  2.1/2″ -3
  (อย่างละ 1 ชุด)
 • ** รุ่น NP80AV III
  หัวต๊าปแบบยูนิออโต้  1/2″ -2″
  +หัวต๊าปออโต้แบบเซลฟ์โอเพนนิ่ง  2.1/2″ -3″
  (อย่างละ 1 ชุด)

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ความสามารถในการต๊าปเกลียว กำลังมอเตอร์(W) ความเร็วรอบ/นาที ขนาดเครื่อง(มม.) น้ำหนัก(กก.) แรงดันไฟ(V)
NP80A
274670
1/4" - 3"
ส่งออก 1000
29
690 x 490 x 423
67
220
NP80AV
274752
NP80AVIII
274702

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติพิเศษ

ง่ายในการเปลี่ยน
ฟันต๊าป

โดยมีร่องและระบบลูกปืนล็อคตำแหน่งของฟันต๊าปได้อย่างแม่นยำ

ง่ายในการเปลี่ยนชุดฟันจับท่อ

สามารถเปลี่ยนชุดฟันจับท่อได้ง่าย
ไม่ต้องถอดรื้อทั้งชุด

ง่ายในการเปลี่ยนแปรงถ่าน

มีช่องสำหรับเปลี่ยนแปรงถ่านมอเตอร์ได้ง่าย ไม่ต้องยกเครื่อง

ง่ายในการตรวจเช็คปั๊มน้ำมัน

มีช่องสำหรับสำรวจ ตรวจเช็คปั๊มน้ำมันได้ง่าย

วิดีโอ

เครื่องต๊าปเกลียว รุ่น 4 นิ้ว

N100A

ด้วยระบบเกียร์ 3 สปีด ที่มีประสิทธิภาพช่วยเร่งความเร็วการทำงานของคุณ

4.2
หัวต๊าป แบบยูนิออโต้
1/2" -2"
4_300
หัวต๊าป ออโต้แบบโปรฟิลิงค์
2.1/2" -4"

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • น้ำมันต๊าปเกลียวท่อ รุ่น (50W-R) 4 ลิตร
 • ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 3-4-5-6-8 มม.
 • ชุดฟันต๊าปเกลียว ขนาด 1/2″-3/4″+ 1″ -2″ + 2.1/2″-4″ (อย่างละ 1 ชุด)
 • หัวต๊าปแบบยูนิออโต้  1/2″ -2″ +หัวต๊าปออโต้แบบโปรฟิลิงค์ 2.1/2″ -4″ (อย่างละ 1 ชุด)

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ความสามารถในการต๊าปเกลียว กำลังมอเตอร์(W) ความเร็วรอบ/นาที ขนาดเครื่อง(มม.) น้ำหนัก(กก.) แรงดันไฟ(V)
N100A
35A570
1/4" - 4"
ส่งออก 1000
43 (1/2"-3/4")
873 X 635 X 558
123
220
24 (1"-2")
13 (2.1/2"-4")

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติพิเศษ

มอเตอร์เงียบ ทรงพลังไม่ต้องบำรุงรักษา

มอเตอร์เป็นระบบคอนเดนเซอร์นั้นเงียบแต่ทรงพลังมาก เนื่องจากไม่ใช้แปรงถ่าน จึงไม่ต้องบำรุงรักษา

ระบบเกียร์ 3 สปีด ที่ทรงประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่นปรับความเร็วได้ 3 ระดับช่วยให้คุณสามารถเลือกความเร็วที่ดีที่สุดสำหรับขนาดงานท่อของคุณได้อย่างง่ายดาย

ด้วยสุดยอดระบบกลไก โปรฟิลิงค์ที่ REX เป็นผู้ริเริ่ม

คุณสามารถสร้างเกลียวเทเปอร์ (สโลป) ได้แบบสวยงามและแม่นยำและยังสามารถปรับความยาวของเกลียวได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

วิดีโอ

556788

CN100A

รุ่นคุณภาพ ราคาสุดประหยัด

หัวต๊าป แบบยูนิออโต้
1/2" -2"
หัวต๊าป ออโต้แบบโปรฟิลิงค์
2.1/2" -4"

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • น้ำมันต๊าปเกลียวท่อ รุ่น (246-R) 4 ลิตร
 • ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 3-4-5-6-8 มม.
 • ชุดฟันต๊าปเกลียว ขนาด 1/2″-3/4″ + 1″ -2″ + 2.1/2″-4″
  (อย่างละ 1 ชุด)
 • หัวต๊าปแบบยูนิออโต้  1/2″ -2″
  +หัวต๊าปออโต้แบบโปรฟิลิงค์  2.1/2″ -4″
  (อย่างละ 1 ชุด)

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ความสามารถในการต๊าปเกลียว กำลังมอเตอร์(W) ความเร็วรอบ/นาที ขนาดเครื่อง(มม.) น้ำหนัก(กก.) แรงดันไฟ(V)
CN100A
780042
1/4" - 4"
ส่งออก 1000
43 (1/2"-3/4")
873 x 635 x 558
123
220
24 (1"-2")
13 (2.1/2"-4")

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติพิเศษ

มอเตอร์เงียบ ทรงพลังไม่ต้องบำรุงรักษา

มอเตอร์เป็นระบบคอนเดนเซอร์นั้นเงียบแต่ทรงพลังมาก เนื่องจากไม่ใช้แปรงถ่าน จึงไม่ต้องบำรุงรักษา

ระบบเกียร์ 3 สปีด ที่ทรงประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่นปรับความเร็วได้ 3 ระดับช่วยให้คุณสามารถเลือกความเร็วที่ดีที่สุดสำหรับขนาดงานท่อของคุณได้อย่างง่ายดาย

ด้วยสุดยอดระบบกลไก โปรฟิลิงค์ที่ REX เป็นผู้ริเริ่ม

คุณสามารถสร้างเกลียวเทเปอร์ (สโลป) ได้แบบสวยงามและแม่นยำและยังสามารถปรับความยาวของเกลียวได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

วิดีโอ

556788

เครื่องต๊าปเกลียว รุ่น 6 นิ้ว

150A

เครื่องต๊าปเกลียวรุ่น 6 นิ้ว ที่ใหญ่ที่สุดและมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย

หัวต๊าป ออโต้แบบโปรฟิลิงค์
2.1/2" -4"
หัวต๊าป ออโต้แบบโปรฟิลิงค์
5" -6"

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • น้ำมันต๊าปเกลียวท่อ รุ่น (50W-R) 4 ลิตร
 • ประแจหกเหลี่ยม ขนาด 3-4-5-6-8 มม.
 • ชุดฟันต๊าปเกลียว ขนาด  2.1/2″-4″ + 5″ -6″  (อย่างละ 1 ชุด)
 • หัวต๊าปออโต้แบบโปรฟิลิงค์  2.1/2″ -4″ +หัวต๊าปออโต้แบบโปรฟิลิงค์  5″ -6″ (อย่างละ 1 ชุด)

คุณสมบัติ

ชื่อรุ่น รหัสสินค้า ความสามารถในการต๊าปเกลียว กำลังมอเตอร์(W) ความเร็วรอบ/นาที ขนาดเครื่อง(มม.) น้ำหนัก(กก.) แรงดันไฟ(V)
150A
366500
2.1/2" - 6"
ส่งออก 750
18 (2.1/2" -3")
930 x 688 x 590
170
220
6 (3.1/2"-6")

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติพิเศษ

มอเตอร์เงียบ ทรงพลังไม่ต้องบำรุงรักษา

มอเตอร์เป็นระบบคอนเดนเซอร์นั้นเงียบแต่ทรงพลังมาก เนื่องจากไม่ใช้แปรงถ่าน จึงไม่ต้องบำรุงรักษา

ระบบเกียร์ 2 สปีด ที่ทรงประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่นปรับความเร็วได้ 2 ระดับช่วยให้คุณสามารถเลือกความเร็วที่ดีที่สุดสำหรับขนาดงานท่อของคุณได้อย่างง่ายดาย

ด้วยสุดยอดระบบกลไก ของโปรฟิลิงค์ที่ REX เป็นผู้ริเริ่ม

คุณสามารถสร้างเกลียวเทเปอร์ (สโลป) ได้แบบสวยงามและแม่นยำและยังสามารถปรับความยาวของเกลียวได้อย่างง่ายดายอีกด้วย